Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-18
Απρ 1 2018

Στα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, την ουσιαστική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων πλαισιώνουν δράσεις και προγράμματα, που επιτρέπουν στους εφήβους να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα για τον κόσμο που τους περιβάλλει, να αποκτήσουν συνείδηση των διαστάσεων της κοινωνίας, και να αναπτύξουν όχι μόνο κριτική στάση, αλλά κι ευαισθησία απέναντι στα σύγχρονα ζητήματα.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στο πλαίσιο  των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: πρόκειται για Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας. Κατά τη σχολική χρονιά 2017-18 το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει πέντε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα οποία συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου.

Συγκεκριμένα, από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχουν εγκριθεί πέντε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων στους τομείς της Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Πολιτιστικών Θεμάτων. Τα θέματα, οι συμμετέχοντες μαθητές και οι επιβλέποντες καθηγητές περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.

Α/Α Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Είδος Καθηγήτριες Τάξη,Τμήμα

Μαθητές-Μαθήτριες

1  «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση μεταβάσεων στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή» Αγωγή Υγείας Σφυρίδου

Πιλωνά

Γ’ θετικών σπουδών

(20 μαθητές/τριες)

2 «Διαχείριση άγχους στην εφηβεία» Αγωγή Υγείας Πιλωνά

Σφυρίδου

Γ΄ανθρωπιστικό και

Γ’ οικονομίας-πληροφορικής

(27 μαθητές/τριες)

3 «Εθελοντισμός:  Νοιάζομαι για τους άλλους»

 

Αγωγή Υγείας Αναγνώστου

Αλεξάνδρου

Τσιακάλου

Μαθητές και μαθήτριες Α1, Α3

(10 μαθητές/τριες)

4 Τρίγλωσση Λέσχη Ανάγνωσης: «Θεσσαλονίκη. Αύγουστος 1917. Ξετυλίγοντας το νήμα των γεγονότων της μεγάλης πυρκαγιάς που άλλαξε τη φυσιογνωμία ολόκληρης της πόλης…»

[σε σύμπραξη με το Αρσάκειο Γυμνάσιο]

Πολιτιστικών Θεμάτων Καρασάββα

Κωσταρά

 

Τμήμα Γαλλικών Β΄τάξης (7 παιδιά) και 4 παιδιά Τμήματος Αγγλικών Α΄τάξης
5 «Επαγγέλματα που συνδέονται  με τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» Αγωγή Σταδιοδρομίας Χαριτίδου

Πιλωνά

Α2 (20 μαθητές/τριες)