Εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών
Φεβ 23 2019

Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, Τρόπος Εξέτασης:

Προδήλωση Ενδιαφέροντος από 25 έως 28 Φεβρουαρίου 2019

Σύμφωνα με την Υ.Α.Φ.253/23170/Α5/20.02.19  και την Εγκύκλιο Φ.253/ 28077 /Α5/22.02.2019 καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών

  • στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
  • στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  • στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και οι διαδικασίες συμμετοχής.

Για την έγκαιρη διοργάνωση των εισαγωγικών αυτών εξετάσεων που για πρώτη φορά θα υλοποιηθούν τη φετινή χρονιά και προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες που αφορούν στο πλήθος των ενδιαφερομένων για αυτά τα 3 τμήματα, πρέπει στο διάστημα 25-28 Φεβρουαρίου οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν στο Λύκειό τους τη συνημμένη ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ. Με την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ θα εκδηλώσουν ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι για αυτά τα 3 τμήματα.  Άρα η ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ του Φεβρουαρίου αφορά ΜΟΝΟ τους μαθητές (όχι τους αποφοίτους) που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Τμήματα και οι προτιμήσεις τους είναι εντελώς ενδεικτικές και καθόλου δεσμευτικές.

Αντίθετα, με την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου, όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 και τότε όσοι ενδιαφέρονται θα δηλώσουν και τις προτιμήσεις τους για τα 3 μουσικά Τμήματα, προτιμήσεις οι οποίες τότε θα είναι δεσμευτικές και οριστικές. Με την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου κάποιος μαθητής θα μπορέσει να αλλάξει προτιμήσεις ή να προσθέσει/αφαιρέσει και τα 3 μουσικά Τμήματα, ανεξαρτήτως αν έκανε ή όχι την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ του Φεβρουαρίου και τι είχε προδηλώσει με αυτήν.

Δείτε εδώ την ΥΑ, τη σχετική Εγκύκλιο και το έντυπο της Προδήλωσης που περιλαμβάνεται στην Εγκύκλιο.