Νέα e-Twinning Προγράμματα για τη σχολική χρονιά 2018-19 στα Αγγλικά
Νοέ 24 2018

Το Σχολείο μας συμμετέχει και φέτος μέσα από το μάθημα των Αγγλικών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων e-Twinning, μέσω δύο νέων συνεργατικών έργων με σχολεία της Ευρώπης. Τα e-Τwinning έργα για τη νέα σχολική χρονιά 2018-19 είναι τα εξής:

1) «Enthusiastic Dynamic Languages»
Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο μαθητές από τμήματα των Αγγλικών της Α’, Β’ και Γ’ τάξης συνεργάζονται με συμμαθητές τους από 21 σχολεία της Ευρώπης: από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Τουρκία, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Το συγκεκριμένο έργο προωθεί τη συνεργασία των λαών και τη σημαντικότητα εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Μέσα από το έργο αυτό οι μαθητές δε θα γνωρίσουν μόνο τη διαφορετικότητα των γλώσσων των συνεργαζόμενων χωρών σε σχέση με τη δική μας, αλλά μέσα από την πλατφόρμα του e-Twinning θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στα ΤΠΕ και θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σιγουριά για το ποιοι είναι και πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζονται με άλλους μαθητές για την επιτυχή έκβαση ενός κοινού προγράμματος.

2) «In the Limelight»
Το έργο αυτό, στο οποίο ιδρυτής είναι το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, προσέλκυσε 13 ευρωπαϊκά σχολεία-συνεργάτες. Τα σχολεία τα οποία συνεργάζονται για την εκπόνησή του είναι από: τη Σερβία, την Ιταλία, την Ουκρανία, την Πολωνία, την Τουρκία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Το έργο περιλαμβάνει θέματα παγκόσμιας σημασίας, που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι μαθητές όπως: οι κίνδυνοι της χρήσης του Διαδικτύου, τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα και η προσπάθεια επίλυσής τους και η τέχνη ως μέσο για την ανταλλαγή των πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες. Για όλα τα παραπάνω θέματα οι μαθητές των σχολείων θα δουλέψουν συνεργατικά ώστε να δημιουργήσουν αφίσες, infographics, βίντεο και παρουσιάσεις απεικονίζοντας με διαφορετικούς τρόπους τις απόψεις τους πάνω στα φλέγοντα αυτά θέματα. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές τους δεξιότητες και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους τόσο στους συμμαθητές τους στο σχολείο, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Μέσα από τη διαδικασία της έρευνας, θα μάθουν επιπλέον να είναι ανεκτικοί σε θέματα πολιτιστικής κουλτούρας και εθίμων των άλλων λαών και θα καλλιεργήσουν τον σεβασμό απέναντι στις διαφορές που επισημαίνονται ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ τάξης Γυμνασίου.

Τα e-twinning προγράμματα συντονίζει η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Κατερίνα Κυριακίδου.