Παρακολούθηση ημερίδας για το eTwinning
Ιαν 25 2019

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκηςκ. Έλσα Πλακίδα, παρακολούθησε τις 3 ενημερωτικές ημερίδες για δράσεις του eΤwinning που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη τής Θεσσαλονίκης στις 11/10/18, 8/11/18 και 13/12/18. Οι ημερίδες είχαν ως θέματα τη λειτουργία τής πλατφόρμας eTwinning Live που χρησιμοποιεί η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, τη λειτουργία τού Twinspace και την ενσωμάτωση διαδικτυακών εργαλείων σε έργα eTwinning καθώς και το σχεδιασμό ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου.