Ο αθλητισμός με τη ματιά της βιολογίας
Ιούν 21 2019

με την αφορμή των δημιουργικών εργασιών

Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Βιολογίας και της Φυσικής Αγωγής, με την καθοδήγηση της βιολόγου Όλγας-Μαρίας Ντίνα και του γυμναστή Νίκου Γκριμπίζη, πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές της Α’ Λυκείου δημιουργικές εργασίες,  καλύπτοντας θεματικές ενότητες συνδυαστικά και από τις δύο επιστήμες. Ένα δείγμα της διεπιστημονικής προσέγγισης της θεματολογίας από τους μαθητές αποτυπώνεται σε μικρά αποσπάσματα από κάθε δημιουργική εργασία:

Η ψυχολογία του αθλητή
 
Άθληση των ΑμεΑ
 
Αναβολικά
 
Γρίπη 
 
Όνειρα – Βιολογικές 
και Ψυχολογικές Ερμηνείες
Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού