Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Αθήνα
Μαρ 8 2023

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και μαθητριών του Αρσακείου Γυμνασίου και Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, από 3 Απριλίου 2023 έως 5 Απριλίου 2023, αναρτήθηκαν οι με αρ. πρωτ. ΘΓ-273/3-3-2023 και ΘΛ-276/3-3-2023 προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στα Σχολεία κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Focus Travel Agency
  2. Herodotus Tours
  3. Mazi Travel & Events

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Focus Travel Agency [αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2224016969 της εταιρείας NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ], διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.

Προσφορές ταξιδιωτικών πρακτορείων