Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2021-22
Σεπ 1 2022

Πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο, μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22, όπως αναρτήθηκε προς δημοσιοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΙΕΠ].