Διαδικτυακές συναντήσεις, δράσεις και συνεργατικό τραγούδι στο πλαίσιο e-Twinning έργου
Φεβ 18 2024

Μετά από ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις μουσικών οργάνων, μουσικών στιλ και δημιουργών, ανταλλαγές απόψεων και ιδεών, βιωματικές δράσεις, μουσικές δραστηριότητες, μουσικά και ψηφιακά παιχνίδια και διαδικτυακές συναντήσεις, οι μαθητικές ομάδες των συνεργαζόμενων Σχολείων δημιούργησαν ένα κοινό συνεργατικό τραγούδι, του οποίου οι στίχοι σχηματίζουν με ακροστιχίδα τον τίτλο του eTwinning έργου : “Listen to the Rhythm. Υπεύθυνη του έργου, η καθηγήτρια Μουσικής του Σχολείου μας Αναστασία Γκίνη.

Διαδικτυακές συναντήσεις

Το συνεργατικό τραγούδι  του eTwinning έργου ερμηνεύεται από όλα τα μαθητικά μουσικά σύνολα και παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η μουσική ομάδα των μαθητών του Αρσακείου να τραγουδάει το συνεργατικό τραγούδι «Listen to the Rhthm”.

Ακόμη, όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν το eTwinning έργο και τη συμμετοχή τους μέσω ερωτηματολογίου. Οι κοινές δραστηριότητες αναρτήθηκαν σε διαδραστικά ebooks και padlets [βλ. https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-etwinning-listen-to-the-rhythm-mixed-groups-activities/ ]

Στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου οι μαθητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα της Google για την ψηφιακή ασφάλεια (Be Internet Awesome) . Αφού παρακολούθησαν παρουσίαση με τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη σωστή συμπεριφορά στο χώρο του Διαδικτύου, συμμετείχαν στο ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι Interland.

Συνεργατικές δράσεις και δράσεις για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων στους μαθητές

 

Οι προηγούμενες δράσεις του eTwinning έργου είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Σχολείου και μπορείτε να τις δείτε μέσω των παρακάτω υπερσυνδέσμων:

Βιωματικές δραστηριότητες και ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο του eTwinning έργου LISTEN TO THE RHYTHM

Πρόσκληση για ψηφοφορία –international poster contest eTwinning project “LISTEN TO THE RHYTHM”

Δραστηριότητες διακρατικών ομάδων στο πλαίσιο του eTwinning έργου “LISTEN TO THE RHYTHM”