Μάθε παιδί μου κώδικα – Αρσάκειο Γυμνάσιο και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα
Οκτ 29 2023

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, στο διάστημα 16 – 20 Οκτωβρίου, συμμετείχε με πολλές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2023. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα είναι πανευρωπαϊκή δράση με σκοπό την ενίσχυση της υπολογιστικής σκέψης μέσα από δραστηριότητες προγραμματισμού με δημιουργικό τρόπο. Στόχος είναι να καταστήσει τον προγραμματισμό πιο προσιτό στους νέους και να απομυθοποιήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται, έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταφέρουν να εισαχθούν στην αλγοριθμική σκέψη με δημιουργικό τρόπο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν, μέσα από διαδικτυακές εφαρμογές τα βασικά μυστικά του προγραμματισμού, τις αλγοριθμικές δομές επιλογής και επανάληψης και, τελικά, να καταφέρουν να επιλύσουν προβλήματα βελτιστοποίησης αλγορίθμων, προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη λύση στο εκάστοτε πρόβλημα αξιοποιώντας τον διαδικτυακό χώρο https://www.codeforlife.education/rapidrouter/.

Τα παιδιά όλων των τάξεων, συμμετείχαν στις δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας με ενθουσιασμό, αναδεικνύοντας με τον πιο βιωματικό τρόπο τη σπουδαιότητα της δομημένης ανάλυσης προβλημάτων και της ενίσχυσης της αλγοριθμικής σκέψης.

Τις δραστηριότητες οργάνωσαν οι καθηγητές Πληροφορικής του Σχολείου μας, Βασιλική Αργυροπούλου και Εμμανουήλ Γεωργάκας.