Προστασία της άγριας φύσης:Το παράδειγμα του “Αρκτούρου”
Μαρ 14 2020

Μια περιβαλλοντική δράση του τμήματος Β1

Την  Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β1 του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος που εκπονούν με τίτλο «Προστασία της άγριας φύσης: το παράδειγμα του “Αρκτούρου”», παρακολούθησαν ενημερωτική δράση από εκπροσώπους και εθελόντριες της οργάνωσης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού ενημερώθηκαν για την οργάνωση και τη δράση της, πήραν μέρος σε διάφορα διαδραστικά παιχνίδια. Έτσι, με παιγνιώδη τρόπο συνειδητοποίησαν την ανάγκη προστασίας της άγριας φύσης, αλλά και τη σημασία του έργου που επιτελεί η περιβαλλοντική οργάνωση του «Αρκτούρου». Η δράση αυτή ενίσχυσε το ενδιαφέρον τους για το μείζον ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και τον ζήλο τους να εργαστούν περισσότερο ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση.