Πρέσβειρα eTwinning:καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης
Ιαν 19 2023

Σύμφωνα με απόφαση τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθ. πρωτ. 4186/Η1/16-01-2023) η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Κυριακίδου, ορίστηκε για 2η συνεχή θητεία ως Πρέσβειρα για την προώθηση της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning (eTwinning Ambassador).

Το eTwinning είναι η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης και τελεί υπό την αιγίδα τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Στις αρμοδιότητες της κ. Κυριακίδου θα είναι μεταξύ άλλων η διάχυση των δράσεων eTwinning μέσω τής διεξαγωγής σχετικών ημερίδων/τηλεκπαιδεύσεων, η παιδαγωγική υποστήριξη εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα eTwinning και η παρακολούθηση της προόδου των έργων αυτών. Για την τρέχουσα περίοδο θητείας της η κ. Κυριακίδου έχει αναλάβει ως περιοχή ευθύνης της τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου της Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κ. Κυριακίδου είναι η πρώτη εκπαιδευτικός ιδιωτικής εκπαίδευσης που έχει ορισθεί ως Πρέσβειρα eTwinning. Οι δράσεις της στο πλαίσιο τού θεσμού αυτού συγκέντρωσαν πολλαπλές διακρίσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Βραβείο eTwinning για τη Διαπολιτισμική Κατανόηση, το Βραβείο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), καθώς και 7 Ευρωπαϊκές και 13 Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας.

Συγχαίρουμε την εκπαιδευτικό μας για την σημαντική αυτή διάκριση και

της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της.