Βιβλία, τετράδια, υλικό ανά τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025
Ιούλ 9 2024

Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών/ριών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης ότι για την επόμενη σχολική χρονιά 2024-2025 θα πρέπει να προμηθευτούν τα ακόλουθα βιβλία και υλικά, κατά τάξη. 

 

Πατήστε στην αντίστοιχη τάξη
Α’ τάξη
Β’ τάξη
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Ε’ τάξη
Στ’ τάξη