Υλικά και βιβλία μαθητών Δημοτικού 2021 – 22
Ιούλ 13 2021

Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης ότι για την επόμενη σχολική χρονιά 2021 – 2022 θα πρέπει να προμηθευτούν τα ακόλουθα βιβλία και υλικά, κατά τάξη. 

 

Ελληνικά
Α’ τάξη
Β’ τάξη
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Ε’ τάξη
Στ’ τάξη

 

 

 

Αγγλικά  
Α’ τάξη
Β’ τάξη
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Ε’ τάξη
Στ’ τάξη

 

 

 

Γαλλικά
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Ε’ τάξη
Στ’ τάξη

 

         Γερμανικά
  Βιβλία & Γραφική Ύλη