Υλικά και βιβλία μαθητών Δημοτικού 2020 – 21
Ιούλ 10 2020

Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης ότι για την επόμενη σχολική χρονιά 2020 – 2021 θα πρέπει να προμηθευτούν τα ακόλουθα βιβλία και υλικά, κατά τάξη. 

 

Ελληνικά
Α’ τάξη
Β’ τάξη
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Ε’ τάξη
Στ’ τάξη

 

 

 

Αγγλικά  
Α’ τάξη
Β’ τάξη
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Ε’ τάξη
Στ’ τάξη

 

 

Γαλλικά
Βιβλία
Τετράδια

 

         Γερμανικά
  Βιβλία & Γραφική Ύλη