Υλικά και βιβλία μαθητών Δημοτικού 2019 – 20
Ιούλ 17 2019

Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης ότι για την επόμενη σχολική χρονιά 2019 – 2020 θα πρέπει να προμηθευτούν τα ακόλουθα βιβλία και υλικά, κατά τάξη. 

 

Ελληνικά μαθήματα 
Α’ τάξη
Β’ τάξη
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Ε’ τάξη
Στ’ τάξη

 

 

 

Αγγλικά  
Α’ τάξη
Β’ τάξη
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Ε’ τάξη
Στ’ τάξη

 

 

Γαλλικά
Βιβλία 
Τετράδια

 

           Γερμανικά
  Βιβλία & Γραφική Ύλη