Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων
Φεβ 5 2020

Σχολικού Έτους 2019-20

            Paul Klee, Castle and Sun [1928]

Στα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, την ουσιαστική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων πλαισιώνουν δράσεις και προγράμματα, που επιτρέπουν στους εφήβους να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα για τον κόσμο που τους περιβάλλει, να αποκτήσουν συνείδηση των διαστάσεων της κοινωνίας, και να αναπτύξουν όχι μόνο κριτική στάση, αλλά κι ευαισθησία απέναντι στα σύγχρονα ζητήματα.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στο πλαίσιο  των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: πρόκειται για Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, τα οποία εκπονούνται κατά κύριο λόγο εκτός διδακτικού ωραρίου. Κατά τη σχολική χρονιά 2019-20 το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει πέντε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα οποία συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου.

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν εγκρίνει την εκπόνηση των εξής πέντε προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στους τομείς της Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων: