Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Μαρ 29 2020

από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Παρά την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων, η προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις τόσο από την πλευρά των υποψηφίων όσο και από την πλευρά του Υπουργείου συνεχίζεται, προσαρμοσμένη στις παράδοξες σημερινές συνθήκες.

Η Αίτηση-Δήλωση λοιπόν για τις εξετάσεις θα συμπληρωθεί από απόσταση από τους υποψηφίους, μαθητές/μαθήτριες και αποφοίτους, θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σχολείο και θα καταχωρηθεί στα δεδομένα του Υπουργείου, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα ο σχεδιασμός των εξετάσεων. Η αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης , της αποστολής της δηλαδή στο μέιλ του σχολείου είναι από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020. Στη συνέχεια, σε χρόνο και με τρόπο που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, θα γίνει έλεγχος, υπογραφή και οριστικοποίηση των δηλώσεων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως αναιρείται η υποχρεωτικότητα της υποβολής της δήλωσης μέσα στην προθεσμία 30.03-09.04.20 από όλους και όλες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2020.

Τα βήματα που πρέπει επομένως να γίνουν και τα σημεία που απαιτούν την προσοχή των υποψηφίων είναι τα εξής:

A. Για τους μαθητές/τριες που δηλώνουν συμμετοχή στις εξετάσεις και τους αποφοίτους που επιθυμούν να εξεταστούν με το νέο σύστημα:
  • μελετούν προσεκτικά τις οδηγίες [εδώ ] και την εγκύκλιο [εδώ], αλλά και τα όσα περιλαμβάνονται ως επισημάνσεις παρακάτω
  • κατεβάζουν την αίτηση [εδώ, σε επεξεργάσιμη μορφή word: ] και συμπληρώνουν με προσοχή τα απαραίτητα στοιχεία [τα σκιασμένα με γκρι, τα υπόλοιπα συμπληρώνονται από το σχολείο ή το ΥΠΑΙΘ] τα ονομαστικά τους στοιχεία πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, χωρίς υποκοριστικά, χωρίς διορθώσεις και παρεμβάσεις
  • αποστέλλουν με μέιλ στο σχολείο [lykt@arsakeio.gr] τη συμπληρωμένη Αίτηση-Δήλωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας [30.03-09.04.20]
 B. Για τους αποφοίτους που επιθυμούν να εξεταστούν με το παλιό σύστημα:
  • μελετούν προσεκτικά τις οδηγίες [εδώ] και την εγκύκλιο [εδώ], αλλά και τα όσα περιλαμβάνονται ως επισημάνσεις παρακάτω
  • κατεβάζουν την αίτηση [εδώ, σε επεξεργάσιμη μορφή word] και συμπληρώνουν με προσοχή τα απαραίτητα στοιχεία [τα σκιασμένα με γκρι, τα υπόλοιπα συμπληρώνονται από το σχολείο ή το ΥΠΑΙΘ]. τα ονομαστικά τους στοιχεία πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, χωρίς υποκοριστικά, χωρίς διορθώσεις και παρεμβάσεις
  • αποστέλλουν με μέιλ στο σχολείο [lykt@arsakeio.gr] τη συμπληρωμένη Αίτηση-Δήλωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας [30.03-09.04.20]

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Η υποβολή της Αίτησης είναι υποχρεωτική, προκειμένου να συμμετάσχει μαθητής/τρια ή απόφοιτος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά τις 09 Απριλίου δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης της Αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις. Αντίθετα, αν κάποιος/α υποβάλλει τώρα Αίτηση και δεν παρουσιαστεί στις εξετάσεις, δεν έχει συνέπειες. οι απόφοιτοι μάλιστα, αν δν παρουσιαστούν σε κανένα μάθημα, διατηρούν το δικαίωμα κατάθεσης μηχανογραφικού με το 10%, εφόσον συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις το 2019 ή 2018.

 

Ειδικά Μαθήματα και ΤΕΦΑΑ
Η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων και στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ είναι επίσης υποχρεωτική. Αν δεν δηλωθούν, δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής για τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα ή για τα ΤΕΦΑΑ. Αντίθετα, η δήλωσή τους τώρα και η μη εμφάνιση στις εξετάσεις δεν έχει άλλη συνέπεια, παρά μόνο τον αποκλεισμό από την επιλογή για τα συγκεκριμένα τμήματα. Γι΄αυτό, πρέπει με πολλή προσοχή να μελετήσετε τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, και αν έστω και λίγο σας ενδιαφέρει ένα από αυτά, να δηλώσετε εξέταση στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα -κι ας μην εξεταστείτε τελικά! Τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα είναι καταγεγραμμένα στις Οδηγίες [εδώ, παρ.3 των Επισημάνσεων]

 

Στρατιωτικές, Αστυνομικές και αντίστοιχες Σχολές
Η δήλωση συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, καθώς και της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και του Εμπορικού Ναυτικού, είναι ενδεικτική [δηλαδή δεν είναι δεσμευτική ούτε υποχρεωτική], αλλά διευκολύνει πολύ τον προγραμματισμό του Υπουργείου. Για τον λόγο αυτό δηλώστε το ενδιαφέρον σας και αποφασίζετε αργότερα. Για τη συμμετοχή σας πάντως θα απαιτηθεί στη συνέχεια  ειδική δήλωση-αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνομία ή στην Πυροσβεστική ή στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις που θα εκδώσουν  τα αρμόδια Υπουργεία.

Μουσικά Τμήματα
Για τη συμμετοχή στις ειδικές εξετάσεις εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον Αίτησης-Δήλωσης [εδώ νέο σύστημα ή παλιό σύστημα εδώ], παράλληλα με την βασική Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις, μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία [30.03-09.04.20] και μελέτη του αρχείου που αφορά τα μουσικά όργανα [εδώ].

Προφορική Εξέταση
Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης θα συμπληρώσουν το σχετικό σημείο 20 στην Αίτηση-Δήλωση και θα επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία για την επιβεβαίωση της πληρότητας και της ισχύος των δικαιολογητικών τους.

 

Και μία παράκληση: Μην εξαντλήσετε την προθεσμία, αλλά φροντίστε σύντομα να αποστείλετε την Αίτηση-Δήλωσή σας! Σε κάθε περίπτωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με το Σχολείο τηλεφωνικά ή με την αποστολή email, για να λύσετε κάθε απορία ή αμφιβολία σας.
 
Καλή δύναμη στην προετοιμασία σας και επιτυχία στην προσπάθειά σας.

[Περισσότερα και στη σελίδα του ΥΠΑΙΘ.]