Υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων
Ιούν 24 2019

Από την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 ξεκίνησε η διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων με τη δημιουργία του προσωπικού κωδικού και την ταυτοποίηση των υποψηφίων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτή η διαδικασία γίνεται στο γραφείο της Διεύθυνσης από σήμερα και ως το τέλος της προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή ως την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.  Δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου έχουν οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις του 2017 ή 2018 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας προθεσμίας.

Η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου είναι ανελαστική και μετά τις 15 Ιουλίου 2019 δεν υπάρχει καμία δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.

Το Σχολείο μας θα είναι ανοιχτό κάθε πρωί έως τις 15 Ιουλίου 2019, 9.00-13.00, προκειμένου  να  υποστηρίξει τους υποψηφίους στη διαδικασία της υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Η υπεύθυνη του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.Νάνσυ Πιλωνά θα είναι στη διάθεσή τους, ώστε να κλείσουν ραντεβού [από την Τετάρτη 26 Ιουνίου έως την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, τηλ.2310-304000 (εσωτ.450 και 460)], για να συζητήσουν τις επιλογές τους και να ενημερωθούν για τις σχολές των επιστημονικών πεδίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς υποχρεωτικά τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Παρόλα αυτά, το Σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να οριστικοποιήσουν με τη βοήθειά μας στο γραφείο της Διεύθυνσης το μηχανογραφικό δελτίο τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Φ251/99629/Α5/20.06.19) ορίζονται τα εξής:

Διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.).

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019. Πιο αναλυτικά:

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό

– θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

– στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση).

– μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ.

Προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου.

Από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, οι υποψήφιοι ΓΕΛ μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.). Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.Δ. Από τις 21-6-2018 οι υποψήφιοι θα μπορούν να κάνουν μόνο πρόχειρο Μ.Δ. (Προσωρινή Αποθήκευση) και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, θα μπορούν να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του Μ.Δ, ως και την Δευτέρα 15 Ιουλίου.


Στάδια υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου.

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Εκεί μπορούν να βρουν τον αριθμό εισακτέων, βάσεις παλιότερων ετών, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.Δ., βλέπουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τμήματα, ταξινομημένα ανά πεδίο. Αφού κάνουν μια πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν Προσωρινή Αποθήκευση. Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης μπορούν να την κάνουν όσες φορές θέλουν, μέχρι να νιώσουν έτοιμοι. Στην τελική τους επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιμήσεις τους, και θα φτάσουν στο τελικό βήμα της Οριστικοποίησης, μετά την ανακοίνωση των βαθμών. Μετά την Οριστικοποίηση, που πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να αλλάξουν το Μ.Δ[1]. Με την Οριστικοποίηση, το Μ.Δ. αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και πρέπει αυτό το οριστικοποιημένο Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική εφαρμογή με ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήματα του υποψηφίου. Για τη διαδικασία και την υποβολή του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα παρέχουν υποστήριξη στους υποψηφίους και θα διατίθεται κάποιος υπολογιστής του σχολείου, αν αυτό ζητηθεί.


Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ που εξετάστηκαν φέτος, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο και τη βεβαίωση συμμετοχής έτους 2017 ή 2018. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ.

[1] Αναίρεση Οριστικοποίησης – εκ νέου Οριστικοποίηση.

Με τις διατάξεις της Φ.253/193309/Α5 Υ.Α.(ΦΕΚ 2647Β΄/2015), ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη οριστικοποιήσει το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Από εδώ και πέρα, το Μ.Δ. θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ οριστικοποιημένο). Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει να ξαναμπεί στην εφαρμογή εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, να τροποποιήσει το Μ.Δ. και να το Οριστικοποιήσει εκ νέου (αυτό το τελικό Μ.Δ. θα αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου), γιατί αλλιώς δεν θα έχει Μ.Δ.

___________________

« Ημερίδες ενημέρωσης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2019»

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το  1o Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης (τηλ.2310 365013 ) οργανώνει ημερίδες ενημέρωσης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου προς τους μαθητές/τριες των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της  Δ.Δ.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τους γονείς και κηδεμόνες τους.

Για τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και το 1ο, 2ο και 3ο  ΓΕΛ  Χορτιάτη η ημερίδα θα γίνει στο 2Ο  ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης, Ικτίνου 5, στις 26 Ιουνίου 2019 από 10:30 έως 12:30.

 Για τα σχολεία των Δήμων Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερμαικού στο 2ο ΓΕ.Λ. Μίκρας,  14Ο  χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας (κτίριο Ι.Ε.Κ. Θέρμης),   στις 26 Ιουνίου 2019 , από 10:30 έως 12:30.