Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης
Σεπ 17 2023
Κάνοντας κλικ στο όνομα του τμήματος στον παρακάτω πίνακα
μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο πρόγραμμα του αντίστοιχου τμήματος
 για το σχολικό έτους 2023-2024:

 

   Α1     Α2     Α3     Α4 
  Β1  Β2  Β3  Β4
 Γ1  Γ2  Γ3  Γ4
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Κατευθύνσεων της Γ
  Γανθ1  Γανθ2    Γιατ 
  Γοικ1  Γοικ2  Γπολ