Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις
Μαΐ 13 2024

Πρόγραμμα και τρόπος εξέτασης

Εξεταστική περίοδος Μαΐου-Ιουνίου 2024

Α΄ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δε20

9.00

Άλγεβρα

Τρ21

 

Τε22

9.00

Νέα/Έκθεση

Πε23

 

 

Πα24

9.00

Χημεία

Σα25

 

 

Κυ26

 

 

Δε27

 

 

Τρ28

9.00

Αρχαία

Τε29

 

 

Πε30

9.00

Γεωμετρία

Πα31

 

 

Σα01

 

 

Κυ02

 

 

Δε03

9.00

Ιστορία

Τρ04

 

 

Τε05

9.00

Αγγλικά

Πε06

 

 

Πα07

 

 

Σα08

 

 

Κυ09

 

ΕΚΛΟΓΕΣ

Δε10

 

 

Τρ11

9.00

Φυσική

Τε12

 

 

Πε13

 

απόντες

Πα14

 

απόντες

 

 

Β΄ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δε20

9.00

 

Τρ21

9.00

Αρχαία προσανατολισμού

ή Μαθηματικά προσανατολισμού

Τε22

 

 

Πε23

 

 

Πα24

9.00

Νέα/Έκθεση

Σα25

 

 

Κυ26

 

 

Δε27

9.00

Φυσική
προσανατολισμού

ή Λατινικά προσανατολισμού

12.00

Αγγλικά

Τρ28

 

 

Τε29

 

 

Πε30

9.00

Άλγεβρα

Πα31

 

 

Σα01

 

 

Κυ02

 

 

Δε03

9.00

Βιολογία

Τρ04

 

 

Τε05

9.00

Γεωμετρία

Πε06

 

 

Πα07

 

 

Σα08

 

 

Κυ09

 

ΕΚΛΟΓΕΣ

Δε10

 

 

Τρ11

9.00

Ιστορία

Τε12

 

 

Πε13

 

απόντες

Πα14

 

απόντες

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δε20

9.00

Αρχαία | Μαθηματικά | Βιολογία

Τρ21

9.00

Νέα/Έκθεση

Τε22

 

 

Πε23

9.00

Λατινικά | Πληροφορική | Χημεία

12.00

Μαθηματικά | Ιστορία

Πα24

 

 

Σα25

 

 

Κυ26

 

 

Δε27

9.00

Ιστορία | Φυσική | ΑΟΘ

Τρ28

 

 

Τε29

 

Αποτελέσματα Γ

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος εξέτασης και με βάση την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας έχουν οριστεί με την ΥΑ 91771/Δ2/22.09.2023 [εδώ]
Καλή επιτυχία!