Λειτουργία του Αρσακείου Λυκείου
Σεπ 11 2019

1.Έλεγχος εισόδου-εξόδου στο Σχολείο, κίνηση και στάθμευση

Κατά την είσοδο στο Σχολείο διενεργείται έλεγχος από τον φύλακα. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν αναρτημένο σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου τους το ειδικό σήμα εισόδου, το οποίο προμηθεύονται από το Γραφείο Κίνησης. Διαφορετικά, θα πρέπει να δηλώνουν στον φύλακα τα στοιχεία και τον σκοπό της επίσκεψής τους. Η πύλη εισόδου λειτουργεί από τις 7.30 το πρωί έως τις 16.30 το μεσημέρι.

Στον χώρο στάθμευσης του Σχολείου παρακαλούμε να κινείστε με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλεια όλων. H κατανομή της ροής των οχημάτων σε δύο πύλες (Κεντρική Πύλη για τα σχολικά λεωφορεία και είσοδος parking για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα) σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια και τη διευκόλυνση όλων, γι’ αυτό και παρακαλούνται οι γονείς να μη σταθμεύουν με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα έξω από την Κεντρική Πύλη, διότι προκαλούν σημαντικό πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες ατυχήματος.

2. Ώρα έναρξης του σχολικού προγράμματος

Το κουδούνι χτυπά το πρωί στις 08.05 και καλεί στην πρωινή συγκέντρωση, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού προγράμματος. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και των μαθητριών είναι απαραίτητη για την καθημερινή ενημέρωσή τους. Η καθυστερημένη άφιξη κι ακόμα περισσότερο η καθυστερημένη είσοδός τους στον χώρο του σχολείου και τις σχολικές αίθουσες παρεμποδίζει την ομαλή έναρξη και διενέργεια του μαθήματος, ενώ ο μαθητής ή η μαθήτρια σημειώνονται στο απουσιολόγιο της τάξης. Παρακαλούμε πολύ, επομένως, με σεβασμό στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, να φροντίζετε καθημερινά για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών σας.

Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσης, οι µαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στη Γραµµατεία του Σχολείου, αναφέρουν την αιτία της καθυστέρησης, την οποία οφείλει να επιβεβαιώσει ο γονέας και λαµβάνουν ειδικό σηµείωµα εισόδου στην τάξη.

 

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και διευρυμένο ωράριο Αρσακείων Σχολείων

Όπως σε όλα τα Σχολεία της Φ.Ε., έτσι και στο Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης λειτουργεί ήδη από το σχολικό έτος 2013-2014 Ωρολόγιο Πρόγραμμα, διευρυμένο σε σχέση με αυτό του Υπουργείου Παιδείας κατά πέντε ώρες την εβδομάδα για την Α΄ και Β΄ Λυκείου, και κατά οκτώ ώρες για την Γ΄Λυκείου, που στοχεύει στην πληρέστερη κατανόηση και εμπέδωση των βασικών μαθημάτων. Ειδικότερα:

Στην Α΄ τάξη οι πέντε επιπλέον διδακτικές ώρες διατίθενται ως εξής:
1 ώρα: Νεοελληνική Γλώσσα / Αγωγή Προφορικού Λόγου
1 ώρα: Άλγεβρα
1 ώρα: Φυσική
2 ώρες: Ξένη Γλώσσα

Στη Β΄ τάξη οι πέντε επιπλέον ώρες διατίθενται  ως εξής:
1 ώρα: Νεοελληνική Γλώσσα
1 ώρα: Φυσική
3 ώρες στα Μαθήματα Προσανατολισμού˙ συγκεκριμένα:
για την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών οι 3 ώρες προστίθενται στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών
για την Ομάδα Θετικών Σπουδών οι 2 ώρες προστίθενται στη διδασκαλία των Μαθηματικών και η 1 ώρα στη διδασκαλία της Φυσικής.

Στη Γ΄ τάξη οι οκτώ επιπλέον ώρες διατίθενται στο μάθημα των Νέων Ελληνικών (συνεξεταζόμενοι κλάδοι Έκθεσης και Λογοτεχνίας) και στα Μαθήματα Προσανατολισμού ως εξής:

Γενικής Παιδείας, όλα τα Τμήματα
2 ώρες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
4 ώρες: Αρχαία Ελληνικά
1 ώρα: Ιστορία
1 ώρα: Κοινωνιολογία

 Ομάδα Θετικών Σπουδών [Πολυτεχνικό]
2 ώρες: Μαθηματικά  [3ώρες στο β΄τετράμηνο]
2 ώρες: Φυσική
2 ώρες: Χημεία  [1ώρα στο β΄τετράμηνο]

 Ομάδα Σπουδών Υγείας
2 ώρες: Φυσική
2 ώρες: Χημεία
2 ώρες: Βιολογία

 Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3 ώρες: Μαθηματικά
1 ώρα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2 ώρες: Πληροφορική

Αναλυτικά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο Αρσάκειο Λύκειο για το έτος 2019-2020 διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΤΑΞΗ

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄ Γ΄
   ΦΕ 40 ώρ  ΦΕ 40 ώρ  ΦΕ 40 ώρ
1 Θρησκευτικά 2 2 2 2 1 1
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 5 2 2
3 Νεοελληνική Γλώσσα 2 3 2 3 6 8
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2 2
4 Άλγεβρα 3/2 4/3 3 3
 Γεωμετρία 2/3 2/3 2 2
5 Φυσική 2 3 2 3
6 Βιολογία 2 2 2 2
7 Ιστορία 2 2 2 2
8 Χημεία 2 2 2 2
9 Ξένη Γλώσσα 2 4 2 2
10 Πολιτική Παιδεία/Πολίτης και Δημοκρατία 3 3 2 2
11 Φυσική Αγωγή 2 2 1 1 2 2
12 Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες 2 2 1 1
13 Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης Η/Υ 1 1
14 Φιλοσοφία 2 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) 2 2 2 2
Σύνολο ωρών γενικής παιδείας
κατά τάξη
35 40 30 32 11 13

[στην πρώτη στήλη για κάθε τάξη σημειώνεται ο αριθμός των ωρών που ορίζονται από το Υπουργείο, στη δεύτερη ο αριθμός των ωρών που διατίθενται από την Φ.Ε.]

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ Γ΄
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Αρχαία Ελληνικά 3 6 7 11
2 Ιστορία 7 8
3 Κοινωνιολογία 7 8
4 Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 2 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ)
1 Μαθηματικά 2 4 7 9/10
2 Φυσική 3 4 7 9
3 Χημεία 7 9/8
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1 Φυσική 7 9
2 Χημεία 7 9
3 Βιολογία 7 9
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 Μαθηματικά 7 10
2 ΑΟΘ 7 8
3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7 9
Σύνολο ωρών προσανατολισμού 5 8 21 27
Γενικό Σύνολο ωρών κατά τάξη 35 40 35 40 32 40

[στην πρώτη στήλη για κάθε τάξη σημειώνεται ο αριθμός των ωρών που ορίζονται από το Υπουργείο, στη δεύτερη ο αριθμός των ωρών που διατίθενται από την Φ.Ε.]

4. Χαρακτηρισμός Φοίτησης («Επαρκής» – «Ανεπαρκής») και όρια απουσιών – Επικοινωνία Σχολείου με Γονείς-Κηδεμόνες

H Υπουργική Απόφαση [1] 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) ορίζει τα θέματα που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών και μαθητριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα όρια των επιτρεπόμενων απουσιών, προκειμένου η φοίτησή τους να χαρακτηριστεί επαρκής, και τον τρόπο ενημέρωσης των γονέων και επικοινωνίας τους με το σχολείο.

 Σύμφωνα με το άρθρο 29 της Υπουργικής Απόφασης, για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Το Σχολείο θα ενημερώνει κάθε μεσημέρι με ηλεκτρονικό μήνυμα τους γονείς-κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και οι κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στο Σχολείο τον λόγο της απουσίας τους -είτε τηλεφωνικά είτε με ένα απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα.  Μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) απουσιών, και σε επόμενη μεταβολή του αριθμού των απουσιών, την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα το Σχολείο θα ενημερώνει τους γονείς-κηδεμόνες για τον συνολικό αριθμό των απουσιών του μαθητή ή της μαθήτριας.

Η επικοινωνία και η ενημέρωση θα γίνεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχετε ενυπόγραφα δηλώσει στην Υπεύθυνη Δήλωση της εγγραφής του παιδιού. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχετε δηλώσει ή διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα στην παραλαβή των ηλεκτρονικών ενημερώσεων από το Σχολείο, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Σχολείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης, καταργείται η διάκριση των απουσιών σε «δικαιολογημένες» και «αδικαιολόγητες». Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως «επαρκής» ή «ανεπαρκής» με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Συγκεκριμένα, στα Σχολεία με διευρυμένο πρόγραμμα (40 διδακτικών ωρών την εβδομάδα), όπως τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία της Φ.Ε., «επαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου, εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130) για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄και της Β΄Λυκείου, και τις εκατόν σαράντα τρεις (143) για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄Λυκείου. (Η διαφοροποίηση ανάμεσα στις τάξεις οφείλεται στο διαφοροποιημένο ωράριο που προβλέπεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Γ΄τάξη). Ανάλογα, χαρακτηρίζεται «ανεπαρκής» η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν τριάντα (130) ή εκατόν σαράντα τρεις (143) απουσίες αντίστοιχα. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται «ανεπαρκής», είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 2 και 3), δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν προσμετρώνται στο γενικό σύνολο, απουσίες μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών μαθητών/τριών με χρόνιες ασθένειες που υποβάλλονται συστηματικά σε θεραπεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς και απουσίες μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά, τα οποία απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης ή νοσηλείας σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου και να προσκομίσουν με αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται στην παραπάνω υπουργική απόφαση (άρθρο 24, παρ. 3,ββ). Επίσης, δεν προσμετρώνται απουσίες που προκύπτουν από την αποδεδειγμένη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις ή άλλους διαγωνισμούς πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας, καθώς και απουσίες εξαιτίας της συμμετοχής σε ειδικού τύπου εισιτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ της χώρας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου, υποβολή αίτησης και προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων (άρθρο 24, παρ.4-10).

Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις απουσίες και τη δικαιολόγησή τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων, οι οποίοι για τη νέα σχολική χρονιά έχουν οριστεί ως εξής:

Υπεύθυνοι Τμημάτων
Α1 Βέργουλα Γκριμπίζης Β1 Κοκκάλου Χρυσοβέργης
Α2 Καβαρδίνας Αλεξάνδρου Β2 ‘Αντζελ Βουλγαράκη
Α3 Δεμίρη Μιχαλόπουλος Β3 Βαβαρούτσος Μπούτσικας
Α4 Νάνου Μπάμος Γ2 Αναγνώστου Οικονόμου Α.
 Γ1 Χαριτίδου Μυλωνάς Γ3 Πλατσή Νεονάκης

_____________________________

[1] Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120)

5. Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Την 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”. Το νομοθέτημα επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις σχετικά με τη συλλογή και κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα αυτά. Εν προκειμένω πρόκειται για τα δεδομένα που αφορούν εσάς ως γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τα δεδομένα των παιδιών σας.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη θεμελιώδη σημασία που έχει διαχρονικά για το σχολείο μας ο σεβασμός και η προστασία της προσωπικής σφαίρας των παιδιών και των γονέων που μας τα εμπιστεύονται, παρακαλούμε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα των Σχολείων το αναλυτικό σημείωμα, με το οποίο σας ενημερώνουμε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς και τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και για τα αντίστοιχα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος [http://www.arsakeio.gr/gr/administration-updates-2/36326-enimerosi-gia-tin-prostasia-ton-paidion-kai-ton-goneon-kidemonon-tous-enopsei-tis-epeksergasias-dedomenon-prosopikoy-xaraktira ].

 

6. Ασφάλεια και υγεία των μαθητών (Ιατρείο, Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία)

Στο Σχολείο λειτουργεί Ιατρείο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου. Το Ιατρείο είναι σε λειτουργία και κατά τις ώρες των Ομίλων Απογευματινών Δραστηριοτήτων. Για την καλύτερη λειτουργία του, ακολουθεί σχετική Δήλωση, την οποία παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να παραδώσετε στο ιατρείο ή στον υπεύθυνο καθηγητή έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 . Επίσης, σε περίπτωση που το παιδί σας ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή (χρόνια ή περιστασιακή), παρακαλούμε να το δηλώσετε με ευκρίνεια. Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία αυτά παραμένουν ασφαλή στη διάθεση αποκλειστικά της νοσηλεύτριας του Σχολείου και διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται. [τηλ.Ιατρείου 2310 304000, εσωτ.456]

Παράλληλα, στα Αρσάκεια Σχολεία λειτουργεί Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα της Φ.Ε., Ομότιμου Καθηγητή Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, κ. Ιωάννη Παρασκευόπουλου, κύριο μέλημα της οποίας είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Η Υπηρεσία λειτουργεί επικουρικά στο έργο των Σχολείων, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη στους μαθητές των Σχολείων, ιδιαίτερα όταν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση, τη συναισθηματική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση και να κανονιστεί συνάντηση με την ψυχολόγο των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης, κ. Δέσποινα Ιακώβου (τηλ. 2310304000, εσωτερικό 410).

 

 7. Λειτουργία Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στο Σχολείο λειτουργεί Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με στόχο να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στον σύγχρονο κόσμο. Το γραφείο δέχεται  μαθητές και γονείς ύστερα από συνεννόηση με την Γραμματεία. Τη φετινή σχολική χρονιά οι καθηγήτριες κ.Μαρία-Αμαλία Βέργουλα, Οικονομολόγος ΠΕ80, και κ.Ολυμπία Σφυρίδου, Πληροφορικής ΠΕ86, θα ενημερώνουν και θα συμβουλεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις ακαδημαϊκές επιλογές τους.

Επίσης, το ΓραΣΕΠ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του ΥΠΠΕΘ, καθώς και με και το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και συμμετέχει σε όλες τις δράσεις διασύνδεσης των μαθητών και μαθητριών με τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εργασίας. Με πρωτοβουλία του σχολείου, προσκαλούνται επιστήμονες κι επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και διοργανώνεται η Ημέρα των Επαγγελμάτων, με σκοπό  να πληροφορούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές απασχόλησης σε αυτά.

 

8. Συνεργασία με τη Διεύθυνση και ενημερωτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες καθηγητές για την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών

Το Αρσάκειο Λύκειο είναι αυτονόητο ότι προσδοκά και επιδιώκει την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του. H συμβολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στην επικοινωνία μας είναι αναμφίβολα σημαντική και η συμμετοχή όλων των γονέων στον Σύλλογο αντανακλά την εγκυρότητα και την ευρεία αποδοχή των απόψεών του. Σε κάθε περίπτωση, τόσο η Διεύθυνση όσο και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους γονείς και κηδεμόνες μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δημιουργικής σύμπνοιας.

Η συνάντηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου καλό είναι να προγραμματίζεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Οι ακριβείς ώρες των εβδομαδιαίων συναντήσεων με τους διδάσκοντες καθηγητές, προκειμένου να ενημερώνεστε για τη φοίτηση και την πρόοδο των παιδιών σας, θα ανακοινωθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου και το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Επιπλέον της δυνατότητας της εβδομαδιαίας συνεργασίας και σύμφωνα με την ΥΑ 71388/Δ2/14.05.19, στα μέσα κάθε τετραμήνου, καθώς και μετά την κατάθεση της προφορικής και της συνολικής βαθμολογίας, το Σχολείο καλεί τους γονείς μετά τη λήξη του πρωινού ωραρίου, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο και τις επιδόσεις των παιδιών τους.

Το δικαίωμα ενημέρωσης διατηρούν και οι δύο γονείς, σύμφωνα με τις  αρ. πρωτ. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010 και 88147/Γ/Δ4/30-05-2018 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 [15.00-16.30] θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Σχολείου η πρώτη ενημερωτική συνάντηση και γνωριμία των γονέων των μαθητών και μαθητριών της Α΄Λυκείου με τους διδάσκοντες καθηγητές και τη Διεύθυνση του Σχολείου. Ανάλογη ενημερωτική συνάντηση έχει προγραμματιστεί και για τους γονείς των μαθητών και μαθητριών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 [15.00-16.30]. Υπενθύμιση για τις παραπάνω συναντήσεις θα λάβετε και με ηλεκτρονικό μήνυμα.

9. Σχολικές δραστηριότητες

Το Σχολείο ενθαρρύνει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμμετέχουν, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, σε ποικίλες δράσεις εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, μαθητικούς διαγωνισμούς και δημιουργικές εκδηλώσεις, πιστεύοντας πως έτσι διευρύνονται οι ορίζοντες των εφήβων, καλλιεργούνται οι ευαισθησίες κι οι δεξιότητές τους κι εμπεδώνονται οι αξίες που προωθεί η ανθρωπιστική και δημοκρατική παιδεία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, λαμβάνεται μέριμνα ώστε η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών μας να είναι λελογισμένη και να μην αποβαίνει σε βάρος της μελέτης και της προόδου τους. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος Διδασκόντων, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές και φυσικά τους γονείς, παρακολουθεί και κάποτε περιορίζει την εμπλοκή των παιδιών σε μεγάλο αριθμό δράσεων.

Από τον Ετήσιο Προγραμματισμό του Σχολείου μας, ο οποίος σύντομα θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το σύνολο των δράσεων και των εκδηλώσεων που οργανώνει το σχολείο μας. Παράλληλα, θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα πίνακας με τις προγραμματισμένες δράσεις, που προϋποθέτουν είτε κάποια μετακίνηση είτε κάποια άλλη οικονομική επιβάρυνση των μαθητών και των μαθητριών που θα συμμετάσχουν, προκειμένου να σχηματίσετε μια συνολική εικόνα και να κάνετε τις επιλογές που ταιριάζουν στις επιθυμίες και τις κλίσεις του παιδιού σας, αλλά και στον προγραμματισμό της οικογένειάς σας.

Για κάποιες δράσεις που απαιτούν δήλωση συμμετοχής μέσα στις πρώτες εβδομάδες της σχολικής χρονιάς, όπως τα Μαθητικά Συνέδρια του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών κ.ά., λαμβάνετε κατ΄εξαίρεση ξεχωριστό ενημερωτικό σημείωμα και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους καθηγητές των επιμέρους δράσεων.

 

10. Διδακτικές Επισκέψεις και σχολικές εκδηλώσεις

Το σχολικό έτος 2019-2020 το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει περιπάτους και διδακτικές επισκέψεις, για τις οποίες απαιτείται η χρήση μεταφορικού μέσου. Για να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές αυτές δραστηριότητες είναι απαραίτητη η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους, η οποία σας ζητείται με τη σχετική Δήλωση. Μετά το πέρας των διδακτικών επισκέψεων και περιπάτων και εφόσον οι επισκέψεις πραγματοποιούνται ή καταλήγουν σε κεντρικό σημείο της πόλης, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου μπορούν να επιστρέφουν μόνοι τους, με δική σας ευθύνη. Εάν επιτρέπετε στο παιδί σας να επιστρέφει μόνο του με δική σας ευθύνη μετά τις επισκέψεις αυτές, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε τη σχετική Δήλωση. Επίσης, στο χώρο του Σχολείου οργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και ενημερωτικές επισκέψεις επιστημόνων ή εκπροσώπων φορέων. Για την παρακολούθηση και συμμετοχή του παιδιού σας σε τέτοιου είδους δράσεις και εκδηλώσεις απαιτείται επίσης η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων.

Η Δήλωση έγκρισης της συμμετοχής του παιδιού σας θα έχει ισχύ για όλες τις διδακτικές επισκέψεις και περιπάτους, καθώς και για όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Σχολείου. Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερώνεστε έγκαιρα για τον προορισμό, το πρόγραμμα, τους στόχους και το ενδεχόμενο κόστος κάθε διδακτικής επίσκεψης, περιπάτου ή άλλης δράσης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετάσχει το παιδί σας σε κάποια από τις παραπάνω δράσεις, παρόλο που έχετε υπογράψει την αρχική δήλωση έγκρισης, θα πρέπει να ενημερώσετε το Σχολείο με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση lyk-t@arsakeio.gr , ώστε να εξαιρεθεί το παιδί από τη συγκεκριμένη εκδήλωση ή να επιστρέψει στο Σχολείο μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

 

11. Ηλεκτρονική Ενημέρωση από την ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων της Φ.Ε. και το ιστολόγιο του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης

Σχετικά με δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου μας -αλλά και αναφορικά με πολλές άλλες δράσεις που πραγματοποιεί η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στο πλαίσιο του πολυδιάστατου παιδευτικού και ακαδημαϊκού χαρακτήρα της- μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας  http://www.arsakeio.gr και τη ενιαία ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.arsakeio.gr/, όπου αναρτώνται δράσεις κι  εργασίες των μαθητών και των μαθητριών, αλλά και τρέχουσες ανακοινώσεις του Σχολείου. Το ιστολόγιο του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης, οι σελίδες  www.arsakeiolykeiothess.blogspot.gr , προβάλλουν στιγμιότυπα της λειτουργίας  του Λυκείου και διευκολύνουν την ενημέρωσή σας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός και εκτός σχολικού χώρου (π.χ. εθνικές εορτές, παρελάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικές επισκέψεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές συναντήσεις κ.ά.). Οι εκδηλώσεις αυτές απαθανατίζονται με φωτογραφίες ή μικρά βίντεο, δείγματα των οποίων -προσεκτικά επιλεγμένα και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα – αναρτώνται στις ιστοσελίδες και το ιστολόγιο του Σχολείου, καθώς και τα λοιπά κοινωνικά δίκτυα των Σχολείων μας. Επίσης, συχνή είναι η ανάρτηση εργασιών που εκπονούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο των μαθημάτων και των σχολικών προγραμμάτων. Έτσι, όλοι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται για τα σχολικά δρώμενα και να αποκτούν πληρέστερη εικόνα της σχολικής ζωής.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιοι γονείς δεν επιθυμούν το παιδί τους να αναφέρεται ονομαστικά ή να εμφανίζεται στις φωτογραφίες ή στα βίντεο που αναρτώνται στις ιστοσελίδες και το ιστολόγιο των Σχολείων μας, παρακαλούμε να το δηλώσουν εγγράφως στη δήλωση συγκατάθεσης που επισυνάπτεται.

 

12. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Υπενθυμίζεται ότι στο Σχολείο, σύμφωνα με τον νόμο και την πρόσφατη ιδιαίτερα αυστηρή Υ.Α. Φ25/103373/Δ1/22.06.2018, που συνδέει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο και με τον κανονισμό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων[2], δεν επιτρέπεται στους μαθητές η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Εξάλλου, τα κινητά τηλέφωνα δεν είναι απαραίτητα στους μαθητές όσο βρίσκονται εντός του σχολικού χώρου, καθώς μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους από το τηλέφωνο της Γραμματείας του Σχολείου.

Αν, παρόλα αυτά, κατ’ εξαίρεση, κάποιοι γονείς θεωρούν ότι το τηλέφωνο είναι απαραίτητο για το παιδί τους μετά την έξοδό του από τον σχολικό χώρο, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Διεύθυνση δηλώνοντάς το εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να το θέτει εκτός λειτουργίας και να το φυλάσσει μέσα στην τσάντα του καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον σχολικό χώρο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συσκευή θα παραδίδεται στη Διεύθυνση του Σχολείου και θα ειδοποιείται ο γονέας. Επισημαίνεται ότι θα επιβάλλονται παιδαγωγικές κυρώσεις σε μαθητές που τυχόν θα φέρουν ή θα χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο μέσα στον χώρο του Σχολείου.

_____________________

[2] 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

  1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
  2. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/2006).

 

13. Κανονισμός Λειτουργίας των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Ο κανονισμός που διέπει τη λειτουργία των Αρσακείων Λυκείων της Φ.Ε. είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα των Σχολείων http://www.arsakeio.gr/images/stories/FE/kanonismoi/kanonismos_lykeio.pdf και σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά.

 

14. Χρήση και αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας earsakeio

Η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας e-arsakeio http://www.e-arsakeio.gr/  κατά τη διδασκαλία και την προετοιμασία του μαθήματος, απαιτεί από τους μαθητές να εκτυπώνουν υλικό για μελέτη ή εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων καθηγητών. Παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνούν σχετικά.

 

15. Ηλεκτρονική επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς

Επιδίωξη του Σχολείου είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των έντυπων ανακοινώσεων. Οι γονείς θα λαμβάνετε όλες τις ανακοινώσεις ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή των μαθητών/τριών. Θα ήταν επομένως καλό να ελέγχεται καθημερινά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Αν, κατ’ εξαίρεση, κάποιοι γονείς δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση και δεν μπορούν να αποκτήσουν σύντομα, παρακαλούνται επίσης να το δηλώσουν στο Σχολείο.

 

16. Προσκόμιση ταυτότητας και ατομικού δελτίου υγείας

[Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄Λυκείου]

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών και  μαθητριών της Α΄Λυκείου, την ορθή και πλήρη καταχώριση των στοιχείων τους στο ηλεκτρονικό αρχείο, παρακαλούμε έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2019 να έχετε προσκομίσει και παραδώσει -αν δεν έχει ήδη κατατεθεί με την εγγραφή τους παιδιού- στους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Απαραίτητη επίσης είναι η προσκόμιση του συμπληρωμένου από τον γιατρό Ατομικού Δελτίου Υγείας. Το ΑΔΥ έχει τριετή ισχύ, είναι εμπιστευτικό και απαραίτητο για τη συμμετοχή του παιδιού στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τις σχετικές δραστηριότητες.  Παρακαλούμε να φροντίσετε για τη συμπλήρωσή του από τον γιατρό και να το καταθέσετε στο σχολείο, στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ.Ν.Γκριμπίζη, έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

 

17. Απογευματινοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων και Όμιλοι Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης λειτουργούν, όπως κάθε χρονιά, Όμιλοι Απογευματινών Δραστηριοτήτων, που στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων κάθε μαθητή και μαθήτριας και στην παροχή επιπλέον ερεθισμάτων που μεγιστοποιούν τις δυνατότητές τους, καθώς και Όμιλοι Ενισχυτικής Διδασκαλίας, για τους οποίους θα ενημερωθείτε με αναλυτικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Συντονισμού των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης και την Συντονίστρια Δρα Αικ.Ιωακειμίδου (τηλ. 2310304000, εσωτερικό 471).

Μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο λειτουργίας από εδώ