Ενισχυμένο Πρόγραμμα 40 ωρών την εβδομάδα
Απρ 1 2018

Η Φ.Ε. διαθέτει στους μαθητές και τις μαθήτριές της επιπλέον 8 ώρες την εβδομάδα με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και ουσιαστικής παιδείας και την κάλυψη των αυξημένων γνωστικών αναγκών των τριών τάξεων του Λυκείου.

Σ΄αυτές τις ώρες εξασφαλίζεται η δυνατότητα εμπέδωσης της διδακτέας ύλης μέσα από την εμβάθυνση στη λογική των φαινομένων που διδάσκονται, μέσα από διαρκείς και ουσιαστικές επαναλήψεις, πολλαπλές ασκήσεις, αλλά και διαγωνίσματα που ελέγχουν την κατανόηση της ύλης και βοηθούν στον προγραμματισμό της διδασκαλίας, ώστε να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

 

Στην Α΄ τάξη οι πέντε επιπλέον διδακτικές ώρες διατίθενται στην Έκθεση, τη Φυσική, την Άλγεβρα και την Ξένη Γλώσσα, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών να διαμορφώνεται  ως εξής:

3 ώρες (2+1) Νεοελληνική Γλώσσα και Αγωγή Προφορικού Λόγου – με δεδομένη την αναγκαιότητα της άσκησης στο μάθημα της Έκθεσης: στο σχολείο γράφονται περισσότερες εκθέσεις από όσες προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα, οι οποίες διορθώνονται εποικοδομητικά από τους διδάσκοντες.

4 ώρες (3+1) Άλγεβρα και 3 ώρες (2+1) Φυσική, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν σταθερές βάσεις σε δύο απαιτητικά μαθήματα και να έχουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται, προκειμένου να προχωρήσουν στις επιλογές που θα χρειαστεί στη Β΄Λυκείου

4 ώρες (2+2) Ξένη Γλώσσα, με σκοπό να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και να έχουν τη δυνατότητα στα επόμενα δύο χρόνια να καλλιεργήσουν ειδικές δεξιότητες που θα τους χρειαστούν ανάλογα με τις επιλογές τους

 

Στη Β΄ τάξη οι πέντε επιπλέον ώρες διατίθενται  στην Έκθεση, τη Φυσική και τα Μαθήματα προσανατολισμού, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών να διαμορφώνεται  ως εξής:

3 ώρες (2+1) Νεοελληνική Γλώσσα με μεθοδική διδασκαλία και άσκηση της Έκθεσης στο πνεύμα που απαιτούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στο Πανεπιστήμιο.

3 ώρες (2+1) Φυσική, ώστε να ανταποκριθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στις απαιτήσεις του μαθήματος και να σχηματίσουν όλοι τους μια επαρκή επιστημονική γνώση

Οι επιπλέον 3 ώρες διατίθενται στα Μαθήματα Προσανατολισμού, όπως αυτά καθορίζονται από το υπάρχον εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα˙ συγκεκριμένα:

για την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών (που απευθύνεται στους υποψηφίους της Νομικής, της Ψυχολογίας και των Φιλολογιών) οι 3 ώρες προστίθενται στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, που διδάσκονται 6 ώρες (αντί 3 ωρών που προβλέπει το ΥΠΕΘ), ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να ασκηθούν επαρκέστατα στην προσέγγιση του αδίδακτου κειμένου και να κατανοήσουν σε βάθος φαινόμενα της γραμματικής και του συντακτικού

για την Ομάδα Θετικών Σπουδών (που απευθύνεται στους υποψηφίους της Ιατρικής, του Πολυτεχνείου και των υπόλοιπων θετικών και οικονομικών σχολών) οι 2 ώρες προστίθενται στη διδασκαλία των Μαθηματικών που διδάσκονται 4 ώρες (αντί 2 ωρών που προβλέπει το ΥΠΕΘ) και η 1 ώρα στη διδασκαλία της Φυσικής που διδάσκεται 4 ώρες (αντί 3 ωρών που προβλέπει το ΥΠΕΘ). Στις ώρες αυτές τα παιδιά αναπτύσσουν την επιστημονική τους σκέψη, κατανοούν μέσα από εμπεριστατωμένη διδασκαλία τη θεωρία και ασκούνται σε πληθώρα ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας

Στην Γ΄ τάξη οι οκτώ επιπλέον ώρες διατίθενται στα Μαθήματα Προσανατολισμού εστιάζοντας στην άριστη προετοιμασία των τελειοφοίτων για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παρέχοντας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους των 25 εβδομάδων περίπου 200 επιπλέον ώρες ουσιαστικής εκπαιδευτικής προετοιμασίας και άσκησης. Η διδασκαλία των εξεταζομένων μαθημάτων γίνεται από έμπειρους καθηγητές, υποστηρίζεται από το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει ο Συντονισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, προγραμματίζεται και ελέγχεται συστηματικά με τακτικά διαγωνίσματα και εξετάσεις προσομοίωσης τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο.

Έτσι οι τελειόφοιτοι της Γ΄Λυκείου προετοιμάζονται άριστα, όπως αποδεικνύουν και οι υψηλές βαθμολογίες τους που υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο των βαθμολογιών που σημειώνονται πανελλαδικά στις τελικές εξετάσεις:

Το 95,7% των υποψηφίων του 2017 εισήχθη σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ,

και μάλιστα το 60% σε σχολές υψηλής ζήτησης και το 55,5% στη Θεσσαλονίκη

ενώ το 29% συγκέντρωσε περισσότερα από 17.000 μόρια
και το 12,7% αρίστευσε συγκεντρώνοντας από 18.127 έως και 19.273 μόρια!

 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα διδασκαλίας στην Γ΄Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής:

Η Έκθεση διδάσκεται σε όλα τα παιδιά 3 ώρες [2+1] με κάλυψη όλων των θεμάτων και ενοτήτων, αυξημένο αριθμό εκθέσεων και ασκήσεων, εμπεριστατωμένη διόρθωση και αναλυτική βαθμολόγηση.

 

Στην Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών τα εξεταζόμενα μαθήματα διδάσκονται ως εξής:

9 ώρες (5+4): Αρχαία Ελληνικά

4 ώρες (3+1): Ιστορία

5 ώρες (3+2): Λατινικά

 

Στην Ομάδα Θετικών Σπουδών δημιουργούνται δύο τμήματα, πολυτεχνικό και ιατρικό, ώστε να ενισχύεται στοχευμένα η διδασκαλία των -διαφορετικών για τα δύο επιστημονικά πεδία της ομάδας-  μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.

Στο Πολυτεχνικό Τμήμα τα εξεταζόμενα μαθήματα διδάσκονται ως εξής:

8 ώρες (5+3): Μαθηματικά

6 ώρες (3+3): Φυσική

4 ώρες (3+1): Χημεία

Στο Ιατρικό Τμήμα τα εξεταζόμενα μαθήματα διδάσκονται ως εξής:

6 ώρες (3+3): Φυσική [5ώρες στο β΄τετράμηνο]

5 ώρες (3+2): Χημεία [6 ώρες στο β΄τετράμηνο]

4 ώρες (2+2): Βιολογία

 

Στην Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής τα εξεταζόμενα μαθήματα διδάσκονται ως εξής:

8 ώρες (5+3): Μαθηματικά

5 ώρες (3+2): Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

4 ώρες (2+2): Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον