Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Αποφοίτων για τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Μαρ 7 2021

από την Δευτέρα 8 Μαρτίου έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ [εδώ] οι απόφοιτοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021 καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο της φοίτησής τους (ή στο πλησιέστερο λύκειο στην κατοικία τους). Η αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι από την Δευτέρα 8 Μαρτίου έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Χρόνος και τρόπος μετάβασης στο Λύκειο

Λόγω των επιβεβλημένων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας η διαδικασία υποβολής της σχετικής Αίτησης-Δήλωσης οργανώνεται από τη Γραμματεία του Λυκείου με τρόπο ώστε να υπάρξει χρονική κατανομή των επισκέψεων των υποψηφίων στη σχολική μονάδα και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ειδικότερα, και πάντα σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι υποψήφιοι θα εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτησης δήλωσης με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση lyk-t@e-arsakeio.gr σημειώνοντας το τηλέφωνο επικοινωνίας τους, προκειμένου να προσδιοριστεί ακριβής ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο, η οποία θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους και με ηλεκτρονικό μήνυμα από το Σχολείο.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης (σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και την ΥΑ [εδώ], σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους.

Τρόπος συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης Δήλωσης

Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021:

  • μελετούν προσεκτικά τις οδηγίες [εδώ] και την εγκύκλιο [εδώ] δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην καθιέρωση της ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής) και στους Συντελεστές Βαρύτητας που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των μορίων, αλλά και τα όσα περιλαμβάνονται ως επισημάνσεις παρακάτω
  • εκτυπώνουν την αίτηση [εδώ] και συμπληρώνουν με προσοχή τα απαραίτητα στοιχεία [τα σκιασμένα με γκρι, τα υπόλοιπα συμπληρώνονται από το σχολείο ή το ΥΠΑΙΘ]. τα ονομαστικά τους στοιχεία πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, χωρίς υποκοριστικά, χωρίς διορθώσεις και παρεμβάσεις
  • προσέρχονται  στο σχολείο την ακριβή ημέρα και ώρα, όπως έχει προσδιοριστεί σε συνεννόηση με τη γραμματεία, προκειμένου να υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση που έχουν χειρόγραφα συμπληρώσει, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, το έγγραφο δηλαδή με το οποίο θα παρουσιαστούν στις εξετάσεις, καθώς και ευκρινή φωτοτυπία του απολυτηρίου τους και, εφόσον είναι δυνατόν, και δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  • μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, παραλαμβάνουν δύο αντίγραφα της δήλωσής τους, ελέγχουν προσεκτικά την ορθότητα των στοιχείων και των επιλογών τους, υπογράφουν και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνουν το ένα, σφραγισμένο από τη Διεύθυνση, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Η υποβολή της Αίτησης είναι υποχρεωτική, προκειμένου να συμμετάσχει ένας/μία απόφοιτος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά τις 19 Μαρτίου δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης της Αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις. Αντίθετα, αν κάποιος/α υποβάλλει τώρα Αίτηση και δεν παρουσιαστεί στις εξετάσεις, δεν έχει συνέπειες.

Ειδικά Μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων και στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ είναι επίσης υποχρεωτική. Αν δεν δηλωθούν, δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής για τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα ή για τα ΤΕΦΑΑ. Αντίθετα, η δήλωσή τους τώρα και η μη εμφάνιση στις εξετάσεις δεν έχει άλλη συνέπεια, παρά μόνο τον αποκλεισμό από την επιλογή για τα συγκεκριμένα τμήματα. Τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα είναι καταγεγραμμένα στις Οδηγίες [εδώ, παρ.4 των Επισημάνσεων]

Στρατιωτικές, Αστυνομικές και αντίστοιχες Σχολές

Η δήλωση συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, καθώς και της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και του Εμπορικού Ναυτικού, είναι ενδεικτική [δηλαδή δεν είναι δεσμευτική ούτε υποχρεωτική], αλλά διευκολύνει πολύ τον προγραμματισμό του Υπουργείου. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί ειδική δήλωση-αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνομία ή στην Πυροσβεστική ή στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις που θα εκδώσουν  τα αρμόδια Υπουργεία.

Μουσικά Τμήματα:

Για τη συμμετοχή στις ειδικές εξετάσεις εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον Αίτησης-Δήλωσης [εδώ], παράλληλα με την βασική Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις, μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία και μελέτη του αρχείου που αφορά τα μουσικά όργανα  [εδώ].

Προφορική Εξέταση

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υπηρεσίας μας σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Υποψήφιοι για το 10%

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ το 2019 ή το 2020. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν τώρα Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Περισσότερα και στη σελίδα του ΥΠΑΙΘ, εδώ : https://www.minedu.gov.gr/news/48001-05-03-21-ypovoli-tis-aitisis-dilosis-gia-symmetoxi-apofoiton-stis-panelladikes-eksetaseis-ton-gel-i-epal-etous-2021-stin-prothesmia-apo-deftera-8-martiou-eos-kai-paraskevi-19-martiou-2021