Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2021
Ιαν 8 2021

Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε αφορά συγκεκριμένες περικοπές της ύλης των μαθημάτων γενικής παιδείας και μαθημάτων ομάδων προσανατολισμού για τις πανελλαδικές εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η συνεχιζόμενη πανδημία στην εκπαίδευση.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο: