Αίτηση – Δήλωση για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017-2018
Μαρ 29 2018

Από σήμερα 19 Mαρτίου 2018 έως τις 29 Μαρτίου 2018 καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες, αλλά και οι απόφοιτοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σχολείο τους την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που θα τους επιτρέψουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και δεσμευτική για όλους τους υποψήφιους.

Ακολουθούν έγγραφα, εγκύκλιοι και σύνδεσμοι, που θα φανούν χρήσιμα στους υποψήφιους:

Δείτε την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας στις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ 2018 για τους μαθητές και αποφοίτους εδώ 

και τις σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και την κατάθεσή της [Φ251/44339/Α5/16.03.18] εδώ

Δείτε την κατάταξη των σχολών στα επιστημονικά πεδία σύμφωνα με την αρχική εγκύκλιο [Φ.253/14254/Α5/31-8-2017] (ΦΕΚ 2995 Β΄/2017 «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων») εδώ και την εγκύκλιο με τις αλλαγές και προσθήκες που έγιναν φέτος [Φ.253/39391/Α5/8-3-2018 Υ.Α.], με την οποία εντάσσονται στα 4 επιστημονικά πεδία οι Σχολές του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  εδώ (σελ.3 /11241 ΦΕΚ Β΄982/20.03.2018).

Θυμηθείτε την ενημέρωση των τελειοφοίτων, που έγινε στις αρχές Νοεμβρίου [Φ.251/ 177783 /Α5 /20-10-2017] («Ενημέρωση μαθητών/ριών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο») διαβάζοντας ξανά την εγκύκλιο εδώ

Επισημαίνεται επίσης:

Οι υποψηφίοι/ες (μαθητές/ριες και αποφοίτους) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση πρέπει να έχουν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι τις 29 Μαρτίου 2018. [Φ251/44343/Α5/16.03.2018, εδώ]

Οι μαθητές/ριες ΓΕΛ – πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί υποβάλλουν απευθείας διαφορετικό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο ούτως ή άλλως αποκτάται ενδοσχολικά, για όλους τους μαθητές/ριες. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές/ριες με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις.  5% (Φ.151/193255/Α5/9-11-2017 σχετική εγκύκλιος)

[Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας αναρτώνται οι σχετικές ανακοινώσεις για κάθε περίπτωση:  www.minedu.gr ]

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, υποστήριξη και βοήθεια: οι προσεκτικές επιλογές ανοίγουν περισσότερες προοπτικές και εξασφαλίζουν καλύτερα αποτελέσματα!

Καλή δύναμη και πολύ καλή επιτυχία όποιες κι αν είναι οι επιλογές σας..