Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Νοέ 29 2023

από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

Η Αίτηση-Δήλωση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συμπληρώνεται χειρόγραφα από τους υποψηφίους, μαθητές/τριες και αποφοίτους, και στη συνέχεια υποβάλλεται  στο Λύκειο από τους/τις ίδιους/ες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και καταχωρίζεται από την υπεύθυνη καθηγήτρια στο πληροφοριακό σύστημα myschool και εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Στη συνέχεια,  ο/η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και επιβεβαιώνει ότι πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του/της, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.

Η αποκλειστική προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης [της παράδοσης δηλαδή της χειρόγραφα συμπληρωμένης δήλωσης στο σχολείο, της ηλεκτρονικής καταχώρισης από την καθηγήτρια, του τελικού ελέγχου και της υπογραφής της από τον/την υποψήφιο/α] είναι από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023. Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Τα βήματα που πρέπει επομένως να γίνουν και τα σημεία που απαιτούν την προσοχή των υποψηφίων είναι τα εξής:

Για τους μαθητές/τριες και τους/τις απόφοιτους που δηλώνουν συμμετοχή στις εξετάσεις:

  • μελετούν προσεκτικά τις οδηγίες [εδώ] και την εγκύκλιο [εδώ], αλλά και τα όσα περιλαμβάνονται ως επισημάνσεις παρακάτω
  • συμπληρώνουν με προσοχή τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης [εδώ] [τα σκιασμένα με γκρι, τα υπόλοιπα συμπληρώνονται από το σχολείο ή το ΥΠΑΙΘΑ]. τα ονομαστικά τους στοιχεία πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, χωρίς υποκοριστικά, χωρίς διορθώσεις και παρεμβάσεις
  • παραδίδουν στο σχολείο τη συμπληρωμένη Αίτηση-Δήλωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας και επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητας  ή το διαβατήριο, το έγγραφο δηλαδή με το οποίο θα παρουσιαστούν στις εξετάσεις.

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Η υποβολή της Αίτησης είναι υποχρεωτική, προκειμένου να συμμετάσχει μαθητής/τρια ή απόφοιτος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2023 δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης της Αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις. Αντίθετα, αν κάποιος/α υποβάλει τώρα Αίτηση και δεν παρουσιαστεί στις εξετάσεις, δεν έχει συνέπειες.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής [ΕΒΕ] και Συντελεστές Βαρύτητας

Σε προηγούμενες αναρτήσεις δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την ΕΒΕ [εδώ]  και τους συντελεστές βαρύτητας [εδώ] και οι αλλαγές τους [εδώ].

Ειδικά Μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων και στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ είναι επίσης υποχρεωτική. Αν δεν δηλωθούν, δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής για τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα ή για τα ΤΕΦΑΑ. Αντίθετα, η δήλωσή τους τώρα και η μη εμφάνιση στις εξετάσεις δεν έχει άλλη συνέπεια, παρά μόνο τον αποκλεισμό από την επιλογή για τα συγκεκριμένα τμήματα. Γι’ αυτό, πρέπει με πολλή προσοχή να μελετηθούν τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, και αν υπάρχει έστω και ελάχιστο ενδιαφέρον για κάποιο, να δηλωθεί εξέταση στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα. Τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα είναι καταγεγραμμένα στην Εγκύκλιο [εδώ, κεφάλαιο 5ο] και στις Οδηγίες [εδώ].

Στρατιωτικές, Αστυνομικές και αντίστοιχες Σχολές

Η δήλωση συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, καθώς και της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και του Εμπορικού Ναυτικού, είναι ενδεικτική [δηλαδή δεν είναι δεσμευτική ούτε υποχρεωτική], αλλά διευκολύνει πολύ τον προγραμματισμό του Υπουργείου. Για τη συμμετοχή θα απαιτηθεί στη συνέχεια  ειδική δήλωση-αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνομία ή στην Πυροσβεστική ή στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις που θα εκδώσουν  τα αρμόδια Υπουργεία. Η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων και των υγειονομικών εξετάσεων προγραμματίζεται για την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2024.

Μουσικά Τμήματα

Για τη συμμετοχή στις ειδικές εξετάσεις εισαγωγής στα 5 Τμήματα Μουσικών Σπουδών απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον Αίτησης-Δήλωσης [εδώ], παράλληλα με την βασική Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις, μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία και μελέτη του αρχείου που αφορά τα μουσικά όργανα [εδώ] και συνολικά οι οδηγίες για τα μουσικά τμήματα εδώ.

Προφορική Εξέταση

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 29 Νοεμβρίου ως 15 Δεκεμβρίου, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι υποψήφιοι. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα υποβάλουν -αν δεν έχουν ήδη υποβληθεί- τα σχετικά δικαιολογητικά. [βλ. στην Εγκύκλιο εδώ κεφάλαιο 7ο]

 

Περισσότερα και στη σελίδα του ΥΠΑΙΘΑ, εδώ.