Συνέδριο MoodleMoot
Δεκ 11 2023

Η καθηγήτρια αγγλικών κ. Ελισάβετ Πλακίδα παρακολούθησε διαδικτυακά το 7ο Συνέδριο MoodleMoot Greece 2023, που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ, την Παρασκευή 8/12/2023 και το Σάββατο 9/12/2023. Το φετινό MoodleMoot περιλάμβανε εισηγήσεις με καλές πρακτικές χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle. Βασικός άξονας του συνεδρίου ήταν η προώθηση της ιδέας και της σημασίας της ενίσχυσης των δημόσιων ψηφιακών υποδομών με χρήση ανοιχτού λογισμικού σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε πιθανούς τρόπους ενσωμάτωσης της σε πλατφόρμες εκπαιδευτικής μάθησης, στο πλαίσιο όμως μιας πιο ανθρωποκεντρικής προσέγγισης.