Επιμόρφωση: “eTwinning for entrepreneurial education:Developing the next generation of innovators”
Δεκ 14 2023

Η καθηγήτρια Ελ. Πλακίδα παρακολούθησε διαδικτυακά το επιτυχημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning για την Επιχειρηματική Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στο πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις επιχειρηματικές δεξιότητες στους μαθητές μας μέσω των eTwinning projects. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η καθηγήτρια εξερεύνησε πώς η Επιχειρηματική Εκπαίδευση επηρεάζει τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Μέσα από τα 6 διαφορετικά modules του μαθήματος, καθοδηγήθηκε στο πώς να ενσωματώσει την Επιχειρηματική Εκπαίδευση στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου αλλά και πώς να την ενσωματώσει στα eTwinning projects για εξατομικευμένες, διαφοροποιημένες και πιο αποτελεσματικές μεθόδους μάθησης.