Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Νηπιαγωγείο

Ελαιώνες Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 21002 Τ.Κ.55510
Τηλ. κέντρο: 2310-304000
Προϊσταμένη-Γραμματεία: εσωτ. 401
fax: 2310-304371
E-mail: nhp-t@arsakeio.gr

Δημοτικό

Ελαιώνες Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 21002 Τ.Κ.55510
Τηλ. Κέντρο: 
2310-304000, εσωτ. 409, 410
Fax: 2310-328198
E-mail: dhm-t@arsakeio.gr

Γυμνάσιο

Ελαιώνες Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 21002 Τ.Κ.55510
Τηλ. Κέντρο: 2310-304000, εσωτ. 430
Fax: 2310-322843
E-mail: gym-t@arsakeio.gr, 
gymth@e-arsakeio.gr

Λύκειο

Ελαιώνες Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 21002 Τ.Κ.55510
Tηλ. κέντρο: 2310-304000, εσωτ. 450

Fax: 2310-323575
E-mail: lyk-t@arsakeio.gr